• Chomphoonuj Oranriksuphak

ทำไมการเรียนภาษาจึงสำเร็จได้ที่นอกห้องเรียน ?

Updated: Dec 25, 2019

เพราะความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับโอกาสในการได้รับการฝึกฝนใช้ภาษาสื่อสารในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการซึมซับทางภาษาเป็นอย่างไร ?


สิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เกิดการซึมซับด้านภาษาที่ดีนั้นจะเกิดจากการเข้าไปอยู่ในสังคมที่จะต้องใช้ภาษานั้นๆในชีวิตประจำวันเป็นภาษาหลักไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้คนในชีวิตประจำวัน การรับชมสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ การเรียนรู้ต่างๆ การติดต่องาน การซื้อสินค้า และ การรับบริการต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นให้เกิดการซึมซับภาษาที่ดี


เหตุผลที่วิธีการเรียนรู้แบบ Immersion นั้นช่วยเอื้อให้การเรียนภาษาของเด็กๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติตามวัยของเด็ก


  • เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสกับการใช้ภาษานั้นๆในสิ่งแวดล้อมใหม่ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการได้มีโอกาส ฟัง ที่มากขึ้นนั้นจะช่วยให้เด็กๆสามารถซึมซับ และเลียนแบบสำเนียง คำพูดประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

  • เด็กๆได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงทำให้ได้รับฟังภาษาในรูปแบบที่ใช้จริงและได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆ

  • เด็กๆได้เพิ่มพูนความมั่นใจที่เกิดจากความสำเร็จในการสื่อสารไปทีละเล็กละน้อย เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กๆสร้างกลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาใหม่ด้วยตัวเองเมื่อกลับมาบ้านเด็กๆอาจเกิดแรงบันดาลใจที่จะขวนขวายเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมต่อด้วยตัวเอง


อุปสรรคของการสร้างสิ่งแวดล้อมแบบ Immersion ให้ในประเทศไทย


ถึงแม้จะมีการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือ คลาสเรียนพิเศษ แต่ครอบครัว และ โรงเรียน ก็ยังใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อและไม่มากพอ และการเรียนในระบบโรงเรียนอินเตอร์นั้นอาจไม่ใช่ทางเลือกของครอบครัวส่วนใหญ่ ที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงในระยะยาว รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมไทย และ การเรียนภาษาไทยให้แตกฉาน ผู้ปกครองหลายๆท่านจึงอาจมีข้อจำกัดที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมแบบ immersion ให้ลูกที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ความถนัดด้านภาษา และ ความเข้าใจในเรื่องของวิธีการส่งเสริมภาษาของบุตรหลาน


ออกเดินทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค


การพาเด็กๆเดินทางไปแคมป์ที่ต่างประเทศ จึงเป็นก้าวแรกที่จะช่วยจุดประกายด้านการเรียนภาษาให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กๆจะได้รับประสบการณ์ในรูปแบบ immersion ที่เข้มข้นในช่วงเวลาสั้นๆโดยเมื่อก้าวออกจากประเทศไทยไป สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในต่างแดนจะผลักดันให้เด็กๆซึมซับวิถีการใช้ภาษาของผู้คนที่ล้วนแต่พูดภาษาที่ต่างไปจากที่บ้าน การพบเจอผู้คนใหม่ๆทำให้ต้องพยายามปรับตัวที่จะสื่อสาร และ ถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในอัตราที่เร็วกว่าการเรียนอยู่แต่ในห้องเรียน โดยการจัดแคมป์ที่มีครูผู้ดูแลที่เข้าใจกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางภาษาของเด็ก ทั้งยังสามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วทั้งสองภาษานั้น จะช่วยลดความกังวลให้กับเด็กๆ และ สนับสนุนให้เด็กๆเกิดความกล้าที่จะลองใช้ภาษาที่สองในการสื่อสาร และรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนภาษา และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองอีกด้วย36 views0 comments