• Chomphoonuj Oranriksuphak

การจัดแคมป์เป็นการประยุกต์สิ่งที่ครูพิ้งเรียนมาในเรื่องการสอนภาษาเด็กเล็กอย่างไร

Updated: Jan 6, 2020


สิ่งที่ครูพิ้งมองเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากของการเรียนภาษาระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโตช่วงวัยรุ่น คือสไตล์การเรียนโหมด ฟัง พูด อ่าน เขียน ของเค้าค่ะ โดยเด็กเล็กๆนั้น จะใช้ การ ‘ฟัง พูด’ นำในการเรียนรู้ภาษาเป็นหลัก ส่วนเด็กโตนั้น จะเริ่มพึ่งพาโหมด ‘อ่าน เขียน’ นำก่อนจะกล้า ‘ฟัง พูด’


ดังนั้นการจัดแคมป์ในครั้งนี้จึง เป็นความตั้งใจหลัก 4 ประการที่ครูพิ้งต้องการจะนำสิ่งที่ตัวเองเคยเรียน และ ใช้กับลูกตัวเองมาก่อน ปรับประยุกต์เป็นแคมป์ที่ออกแบบเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ภาษาของเด็กๆเป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัย และ ธรรมชาติของเค้าที่สุด นั่นคือ
1. ความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในช่วงเวลาสำคัญที่เด็กเล็กๆจะได้เปรียบกว่าผู้ใหญ่ ตามทฤษฎี Critical Period Hypothesis ที่กล่าวว่าเด็กในช่วงก่อนวัยรุ่นนั้นจะมีโอกาสเรียนภาษาสำเร็จได้ง่ายกว่า

เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • เด็กเล็กๆเรียนรู้ภาษาจากการเลียนแบบ และ ไม่กลัวการพูดผิด

 • เด็กเล็กๆสนุกกับการสื่อสาร และ จดจำคำศัพท์ใหม่ๆ

 • เด็กเล็กๆต้องการผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเค้าด้วยการชมเชย ตั้งใจฟัง และ ช่วยเป็นต้นแบบการพูดที่ถูกต้องให้

 • เด็กเล็กๆที่กำลังพัฒนาหูมีโอกาสพัฒนาสำเนียงที่ถูกต้องได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูพิ้งพาลูกตัวเองออกเดินทางด้วยกันตั้งแต่เล็ก และ เมื่อมาทำค่าย ครูพิ้งก็ยินดีจะช่วยดูแลเด็กวัยเล็กตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไปที่ปรกติมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเองก่อน 9 ขวบ เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ทางภาษาที่ดีให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดค่ะ


2. ความตั้งใจที่จะพาเด็กๆไปอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาที่มีลักษณะต่างๆดังนี้
 • สิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักทำให้เด็กๆมีโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย

 • สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็กให้ความรู้สึกสนุกและปลอดภัยที่จะเรียนรู้ภาษาและกล้าที่จะฝึกใช้ภาษาอังกฤษ

 • สิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาในรูปแบบที่ตัวเองถนัดสิ่งแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีทางภาษาให้กับเด็กๆในหลากหลายมิติการเรียนรู้


3. ความตั้งใจที่อยากให้เด็กๆได้ซึมซับภาษา โดยได้มีโอกาสเรียนรู้ในสไตล์ที่ตัวเองถนัดที่สุดผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ได้ทั้งความสนุกสนาน ความรู้ และการลงมือปฎิบัติจริง

อันได้แก่

 • กิจกรรมแคมป์กีฬา - ช่วยให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้พูดคุยเล่นกับเพื่อนใหม่ๆ และ การฟังคำสั่งจากโค้ช

 • กิจกรรมการเลือกซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต - ช่วยให้ได้ฝึกอ่านชื่อ ป้ายราคา และ ฝึกการสังเกตรูปร่างลักษณะสินค้า

 • กิจกรรมทำอาหาร - ช่วยฝึกให้เด็กๆได้เพิ่มพูนคำศัพท์ เรียนรู้ภาษาจากขั้นตอนที่กำหนด และ เชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านกลิ่น รส และ สัมผัส

 • กิจกรรมฟังนิทาน และ เล่นเกมส์ - ช่วยเสริมจินตนาการ เพิ่มพูนคำศัพท์ และ เรียนรู้กฎเกณฑ์การเล่น เชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว รูปภาพ และเสียงเพลง

 • กิจกรรมการอ่านหนังสือห้องสมุด - ช่วยเพิ่มทักษะด้านการอ่าน การใช้ห้องสมุดและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

 • กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ - ช่วยให้เด็กๆได้มีโอกาส ฟัง อ่าน สัมผัส และตั้งคำถาม กับประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบ

 • กิจกรรมการเดินสำรวจเส้นทางสัตว์และพืชตามธรรมชาติในสวนพฤกษ์ชาติ - ช่วยให้เด็กๆได้เดินออกกำลังกาย สังเกตสัตว์และพืชอย่างใกล้ชิด และ เรียนรู้วิถีชีวิต และคำศัพท์

 • กิจกรรมฝึกทักษะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ - ช่วยให้เด็กๆมีสมาธิในการเดินทาง ฝึกการสังเกตเส้นทาง การรวมกลุ่ม การฝึกซื้อบัตรโดยสาร หรือ ชำระเงินด้วยบัตรโดยสาร

 • กิจกรรมการบันทึกประสบการณ์ - โดยคุณครูจะให้เด็กๆเลือกวิธีบันทึกความทรงจำเล็กๆน้อยๆที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการอัดวีดีโอ การวาดรูป การเขียนบันทึก


4. ความตั้งใจที่อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยในสถานการณ์จริงในหลากหลายโอกาส

ไม่ว่าจะเป็นจาก

 • ครูพิ้งที่ช่วยดูแลการฝึกภาษาของเด็กๆผ่านการพูดคุยโต้ตอบกันเป็นภาษาอังกฤษตลอดช่วงเวลาที่แคมป์โดยจะคอยแปลภาษา ให้กำลังใจ ส่งเสริมการลองผิดลองถูก และ ทวนประโยคการพูดที่ถูกต้องให้

 • โอกาสที่เด็กๆจะได้พบปะเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติในระหว่างการเข้าแคมป์กีฬาทำให้มีโอกาสเล่นกันและคุยสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ

 • การที่เด็กๆจะได้มีโอกาสสื่อสารกับคุณครูชาวสิงคโปร์ที่จะมาช่วยจัดกิจกรรมภาษาและเดินทางร่วมกิจกรรมกับเด็กๆทุกวัน

 • การที่เด็กๆจะได้มีโอกาสใช้งานภาษาอังกฤษในการสอบถามราคาสินค้า ถามทาง และ ตั้งคำถามอื่นๆด้วยตัวเอง

98 views0 comments